Зошто имаме веѓи?

0
74

Освен што ги спречуваат потта, дождот и разни честички непречено да ни паѓаат в око, веѓите имаат битна функција во дефинирањето на лицето.

Во едно истражување е утврдено дека испитаниците можат да препознаат сенасе 46% славни лица ако дигитално им се отстранат веѓите, додека познатите лица без очи, но со веѓи, можат да бидат препознаени во над 60% случаи.

Освен што го дефинираат лицето и помагаат во чувањето на очите од спомнатите несакани „гости“, веѓите имаат своја естетска функција, но и помагаат во пренесувањето на емоции зашто јасно ги истакнуваат цртите на челото кои се менуваат кога сме лути, изненадени или преплашени.

За содветни веѓи потребно е најнапред точно да се дефинира типот на лицето: квадратно, правоаголно, кружно, тријаголно, овално, крушкасто, ромбоидно, ниско чело на средината и тесна челуст, јаготките малку пошироки.

Постојат 12 типови веѓи: просечни веѓи со средно изразен лак, мошне долги веѓи, кратки, густи, тенки, веѓи со висок лак, со низок лак, тријаголни, заоблени, речиси рамни, дијагонални, одвај видливи,

со рамни линии, во складиштето се разликуваат според остриот прекин во средината што дава изглед на отвореност,ѕ-форма (свиткани), со прекин, лакови, влезни.