Семејни проблеми

0
161

Перо работи во една фирма. Еден ден оди кај директорот и му се жали:

-Господине директоре, ми требаат неколку слободни дена.

-Зошто?

-Имам сериозни проблеми.

Реклама

-Па што се случило?

-Се женам!