Огледало

0
33

-Што ќе се случи кога две плавуши ќе се затрчаат една кон друга?

-Ќе се скрши огледалото!