Каење

0
98

Му се жали новопечен маж на својот пријател за својата жена:

-Жена ми се ми забранува. Не смеам да пијам, да пушам, да пцујам, не смеам да плукам, не смеам…
-Сега сигурно се каеш што си се оженил.
-Не, и тоа ми го забрани.

Реклама