Дрво на светот или Космичко дрво

Станува збор за митолошка претстава во старата сумерска религија која симболички ги поврзува небото, земјата и поднебјето. Со крошната го допира небото (царството на боговите, со кој владее Ану), со стеблото е во нашиот свет (со кој управува богот на молњата, демиургот Енлил), а корените му се во подземјето (царство на богот Енки или на божицата Нинхарасаг, според разни сфаќања на космичката тријада).

Митовите и приказите поврзани со дрвото на светот се преземени во вавилонско- асирското културно наследство.

Прочитајте повеќе:

Здравствена екологија*

Што е здравствена екологија? Иако е постојано присутна, особено со совети за здрав живот и предупредувања на опасностите по здравјето од загадувањето на водата, воздухот, почвата, храната..., се чини дека кај нас е сеуште малку позната како посебна мултидисциплинарна, јавномедицинска дисциплина. Освен медицинари, за нејзиното функционирање од витално значење се хемичарите, хемиските техничари, биохемичарите, санитарните инженери и техничари, биолозите, прехранбените технозлоци и многу други.

Напоредно со зголемувањето на потребите од енергија и суровини, во развиените земји расте свеста за зачувување на околината, како и колективното ниво на култура и хуманост. За жал, се уште не се вложуваат доволно напори за да се заштитат природата и нејзините ресурси од целосна девастација.

Прочитајте повеќе:

Недораскажани животни приказни

(Гане Тодоровски: „Книга нашинска сиреч славјанска“, Македонска книга,Скопје)

Знаете ли кој бил отец Даниил од Москополе? Тој е авторот на првата печатена македонска книга.

Имено, во текот на 1802. во Венеција се има појавено необична книга на грчки јазик, потпишана од свештеникот и учителот Даниил Москополец, погрчен Влав од Албанија, во рамките на која за првпат во Европа се претставува македонскиот јазик (охридското наречје) во облик на печатена книга- под туѓо име и со туѓа графија (писмо). Нејзиниот наслов: „Речник од четири јазика“.

Прочитајте повеќе:

За најпознатиот пророк на светот

Пророк или продавач на магла?

Дали Нострадамус навистина ги предвидел Хитлеровиот подем, смртта на принцезата Дајана, терористичкиот напад врз Америка во септември 2001-та година? Или неговите стихови се толкувани по наоѓање на поединци кои веруваат дека иднината е можно да се предвиди?

Прочитајте повеќе:

Twitter Дисплеј

Умност

Сри Ауробиндо

Највисоката манифестација на бога е чистиот дух во чисто тело. Бог е во срцата на оние што го бараат.

Виц блиц

Луди закони

Држава Кентаки: Секој граѓанин на сојузната држава Кентаки е должен да се избања еднаш годишно! Држава Џорџија: Со закон се забранува врзување на жирафа за телефонски столбови или улични светилки! Држава Њујорк: Ако сте ловец...

Кутија за пребарување

Енциклопедија

Живот

Спортсмен

Најава или Регистрирај се