Крсте П. Мисирков за македонската култура и историја

Нашата увереност не само во нашето национално самозачувување, туку и во триумфот на општомакедонскиот идеал за независна Македонија, како што го имам речено тоа и на друго место, се засновува не толку на слабостите на нашиот противник или на надворешната помош, колку на познавањето на квалитетите и минатото на нашиот народ.

Но ќе праша некој: има ли навистина македонска национална култура и македонска национална историја што би можеле да им бидат спротиставени на Србите и да го обосноват македонскиот идеал за независна Македонија?

Прочитајте повеќе:

АБА

Зборот е од турско потекло (aba). Тоа е ткаенина слична на шајак, самопредено волнено платно односно бела невалана клашна. 

Се користи за шиење на поткошула како составен дел на мариовска машка и женска народна носија, едни од колоритно најбогатите македонски народни носии. Кај машката според кројот е иста како кошулата, но во должина покуса, а кај женската носија (невестинската тежи 48 килограми!) е долга волнена поткошула без ракави, над која се облекува кошула подолга 8-10 см.

Прочитајте повеќе:

Деветте музи се од Македонија (!)

Прилогов објавен на веб сајтот „Македониум“ (http://www.macedonium.org)-неавторизиран (редакциски?) веќе предизвикал интерес, а судејќи според бројот на оние што досега го прочитале. Го преземаме во очекување дека ќе предизвика спротивставени ставови и размислувања. Прашалникот и извичникот во заградата од насловот се наши.

Прочитајте повеќе:

Twitter Дисплеј

Умност

Семјуел Батлер

Едноставната забава е последно прибежиште од комплекси

Виц блиц

Заедничко

-Што им е заедничко на полицаец и пес? -И едниот и другиот те гледаат како да те разбираат. 

Кутија за пребарување

Енциклопедија

Живот

Спортсмен

Најава или Регистрирај се