Античко- македонски верувања: Лавот

ЛАВОТ ВО ПРИКАЗНИТЕ

Лавот го среќаваме во голем број македонски народни творби (посебно во приказните за животни и во басните). Некои наши фолклористи имаат пишувано за појавата на лавот во македонскиот фолклор, но никој досега нема направено обид да даде одговор на прашањето: од каде е лавот толку присутен во македонските народни приказни, кога знаеме дека ова животно не живее во Македонија?

Сосема е јасно дека во фолклорот на еден народ се среќаваат исклучиво оние животни кои живеат (или живееле) во татковината на тој народ.

Прочитајте повеќе:

Народни верувања-Нефела спроти стреда и спроти петок да работат жените

Некоаш некоја жена не слушала и работела, арно ама една вечер баш во време глуа доба, је се јавила Стредата на баџа и од страо незин ден денеска кај држат жените стреда вечер и петок. Еве како кажуаат жените за таа жена што ја видела света Стреда и што је рекла:

Прочитајте повеќе:

Благослови

Во македонското народно творештво има многу здравици и благослови што се изрекуваат по конкретни поводи и на конкретни настани. Првите најчесто при пијачка, а вторите исто, но и при средби, желби за добрина и добродетел, за убавина во животот.

Најголемиот собирач на македонски народни умотворби Марко К. Цепенков меѓу другото има забележано и повеќе благослови на чаша со вино или ракија по нашите села:

Прочитајте повеќе:

Twitter Дисплеј

Умност

Конфучиј

Подобро е да се сака вистината, одошто да се знае.

Виц блиц

Топки, спорт и позиција

Едно истражување покажало дека невработените луѓе од спортовите најмногу се интересираат за кошарка; социјалните работници и волонтерите за куглање; работниците на лента најмногу за фудбал; надзорниците најмногу се интересираат за...

Кутија за пребарување

Енциклопедија

Живот

Спортсмен

Најава или Регистрирај се