Стока

Таа е производ на човечкиот труд кој задоволува некоја човекова потреба и се разменува на пазарот. Секој корисен предмет како стока може да се посматра со оглед на квалитетот и квантитетот.

Стоката поседува различни физички, хемиски, естетски и други својства, што ја прават употреблива за одредена цел,  но таа е и разменлива односно може да задоволи квантитативно одредени општествени потреби, па треба да се произведува во одредени количества.

Прочитајте повеќе:

Монопол, монополска цена, монополска продажба

Монополот во економската теорија се дефинира како пазарна состојба во која на страната на понудата постои само еден продавач, а на страната на побарувачката многу купувачи. Ваквиот монопол се нарекува целосен или чист.

Прочитајте повеќе:

Безработица- Невработеност

Таа е присутна во поголема или помара во секое општество, во сите држави, без можност целосно да се совлада. Се чини дека ќе остане макар во најмал процент и во која било форма како загрозувачки придружник во животниот, а пред се работниот циклус на човекот.

Заложбите и активностите на секоја власт, на секоја влада се таа да се намалува, да се намали во поднослив процент кој нема да го загрози севкупниот развој, а од друга страна нема да предизвикува егзистенцијални, социјално- економски и секакви други лични и колективни проблеми.

Прочитајте повеќе:

Twitter Дисплеј

Умност

Хенрик Јохан Ибзен

Духот на вистината и слободата - ете, тоа се столбовите на општеството.

Виц блиц

Пак му се оди

-Ех, што ми се оди пак во Париз... -Пак?! Па зарем некогаш си бил? -Ма не, ама и вчера ми се одеше...

Кутија за пребарување

Енциклопедија

Живот

Спортсмен

Најава или Регистрирај се