Вообичаено е за трошоците за промотивни активности да се инвестираат од 1% до 10% од вкупниот приход. Меѓутоа, многу бизниси промоцијата ја третираат како стратешка инвестиција, па се проценува дека, на пример, од секое шише на cola- пијалок 30% од цената одат за огласување, а во цената на автомобилот и повеќе од 40%. Вообичаено е за трошоците за промотивни активности да се инвестираат од 1% до 10% од вкупниот приход. Меѓутоа, многу бизниси промоцијата ја третираат како стратешка инвестиција, па се проценува дека, на пример, од секое шише на cola- пијалок 30% од цената одат за огласување, а во цената на автомобилот и повеќе од 40%.

Инвестирање во промоцијата

Според стручњаците за маркетинг, но и главните менаџери во фирмите- компаниите, квалитетната проценка на трошоците одобрени за промоција може да биде пресудна за остварување на добивка или за загуби во работењето. Некои се развиваат побавно отколку што би можеле, само затоа што недоволно инвестираат во промоцијата, а од друга страна превисоките издвојувања можат да имаат минимален или да немаат никаков додатен ефект врз продажбата.

Вообичаено е за трошоците за промотивни активности да се инвестираат од 1% до 10% од вкупниот приход. Меѓутоа, многу бизниси промоцијата ја третираат како стратешка инвестиција, па се проценува дека, на пример, од секое шише на cola- пијалок 30% од цената одат за огласување, а во цената на автомобилот и повеќе од 40%.

Според теоријата на маркетингот, посебно на промоцијата како најважен дел од нејзиниот микс, но и на менаџерската практика, за добро, квалитетно прилагодување и оптимализација на „вистинскиот“ износ на вложувања во промотивни активности се важни 6 стратегии. Од нив може да се избере една или да се комбинираат неколку кои се најсоодветни за профилот на бизнисот и целите што се сака да се постигнат:

Анализа на конкуренцијата

Со анализата на промотивните активности на конкурентите може да се утврди како се однесува мнозинството во браншата и да се изврши прилагодување на просекот. Со споредба на содржините на промотивните пораки, дизајнот и бројот на објави, приближно може да се пресметаат нивните трошоци и на кој начин тоа влијае врз нивните резултати. Но, со таквата стратегија не можат да се користат претприемачите кои сакаат да дојдат на водечките пазарни позиции.

Минимална пресметка

Некои претприемачи сметаат дека во нивното работење огласувањето не е битно, па се одлучуваат за најниски трошоци, колку во јавноста да не се заборави името на фирмата. Таквиот пристап најчесто се користи кога фирмата има мошне блиски и квалитетни односи со своите купувачи и добавувачи, па главнината на пазарното комуницирање се одвиве преку директни лични односи. Колкави се во таквите околности тие најниски трошоци на промоцијата, зависи од тоа кои дејности и колкаво географско подрачје покрива фирмата, но секако не би требало да се оди под 1% од вкупниот приход.

Стратегија на урамнотежен биланс

Со деловниот план се утврдува износот кој може да се издвои за огласување, а да не ги наруши останатите планирани трошоци. Ваквиот „книговодствен“ пристап кон маркетингот го применуваат многу фирми со долга традиција и стабилни пазарни позиции. Меѓутоа, на пазарот има се помалку заштитени оази во кои може да се опстане со таква политика.

Вложување „до даска“

Брзо растечките бизниси, маркетиншките водачи и учесници на FDCM пазарот (Fast Moving Consumer Goods– потрошувачка стока со мошне висока динамика на промени) во промоцијата вложуваат максимални износи кои работењето може да ги поднесе, зашто секоја прилика што ќе ја пропуштат ја искористува некој друг. Фирмите кои сакаат пазарот да ги перципира како модерни и динамични мораат често да спроведуваат редизајн и ребрендинг, како и со големи инвестиции и агресивна промоција да му наметнуваат на пазарот своја игра.

Вложување според ефектот

Воспоставувањето на квалитетни мерила на следење на продажните ефекти кои се постигнуваат со промотивните акции (RO - Return on Investment) овозможува да се утврди оптимален однос на трошоци на промоцијата и саканото ниво на продажба, во кој се постигнува максимален продажен ефект според вложените пари.

Фокус на креативноста и медија- планирањето

Со оригинална (храбра) креациска стратегија и добар избор на медиуми може и со помали вложувања успешно да се привлече вниманието и да се постигне висока познаеност, имиџ и продажба. Во фирмите кои квалитетно го сегментираат пазарот и ги анализираат целните групи кои сакаат да ги „погодат“, со промоцијата таквиот пристап може да биде исклучително ефективен.

Секоја од наведените стратегии може да биде ефективна во зависност од искуството и системскиот пристап кон елементите на проценка. Секогаш е пожелно да се применат некои видови на пазарни истражувања (пред, во текот и по огласувањето) кои ќе ги збогатат сознанијата на фирмата за сопствениот пазар и ќе овозможат поголеми ефекти според вложените пари.

Подобри резултати постигнуваат фирмите кои се подготвени на ниво на топ- менаџментот да посветат потребно време за разгледување на различни можности пред да донесат одлуки, а во пристапот на одлучувањето секогаш се проткајуваат искуството и интуитивниот пристап со проценката на конкретните податоци. Секоја фирма мора за себе да процени во кој од тие три пристапи е најсилна.

Натамошниот квалитет на оптимализација на трошоците на промоција може да се постигне со разгледување на конкретни иницијативи, програми и целни деловни акции кои се планира да се спроведат. Понекогаш самиот квалитет на спроведување на акцијата може да даде значително поголеми ефекти и од најхрабрите проценки.

(Користен текст објавен на Poslovni savjetnik.com.)

Оставете коментар

Внесете ги (*) задолжителните информации кои се обележани. HTML код не е дозволен

врати се горе

Twitter Дисплеј

Умност

Вилијам Балтер Јејтс

Премногу долготрајната жртва може од срцето да направи камен.

Виц блиц

Хакерски

Одат двајца хакери низ улица и здогледуваат исклучително згодна девојка. Едниот вели: -Гледај какви оваа има Properties! Другиот: -Џабе ти е, кога е read-only! 

Кутија за пребарување

Енциклопедија

Живот

Спортсмен

Најава или Регистрирај се