Именик на (не)обични луѓе

И далечното и блиското минато ни се откриваат еднакво како сегашнината. Се разбира, доколку сме за откривање, дознавање и сознавање. Особено кога станува збор...

За соленоста во океанот

Потеклото на соленоста во океанот/морето се објаснува со две хипотези. Според првата, таа е исконско својство, примарна карактеристика настаната во времето на издвојувањето на Земјата...

Историјата на бакнежот

Првиот бакнеж на светот е „дахот на животот“, како што вели Стариот завет. Имено, Бог го создал Адам, првиот човек, од кал и прашина...

Незапирлива македонска цивилизација

Под овој наслов е објавен текст на Д-р Васил Иљов на web сајтот „Македонска нација“ (http://www.mn.mk/). И досега сме имале можност да читаме есеи...

10 работи кои обичниот човек мора да ги знае за демократијата

На прв поглед, со неа владеат недораснати мајмуни со ненаситна желба за самозадоволство, чиј секој потег влијае врз животите на милиони луѓе кои веруваат...

За робовските војни

Станува збор за големи востанија на робовите за слобода. Спротиставените робовладетелски друштва во Рим во вториот и првиот век пр.н.е. дошле до израз и во...