Единствена награда за книжевни бизарности

Колку е важен насловот на една книга? Се чини, во нашево време сѐ повеќе. Можеби, кога е маркетингот во прашање, е поважен и од самата...

Необични музеи

Во светот, особено во развиениот, поточно во светските центри постојат и постојано се отвораат сѐ нови и нови музеи. Многу од нив се специфични,...

Живот во согласност со вредностите

Текст на Брајан Трејси, еден од врвните професионални предавачи на светот, за тоа како да бидете задоволни од животот, од постигнатото во него: „Аристотел рекол...

На маргините од пронајденото време

Потрагата по изгубеното време, за која Пруст мошне интензивно и брзо го потроши своето животворно, како авантура на духот, како рамнодушно патување кон смртта,...

Неразделна врска: наука и уметност

Општо сознание кое се потврдува најмногу и најтемелно во нашево време: уметноста секогаш постоела напоредно или во корелација со големи и нови научни откритија,...