Глупирање на вљубените

Вљубеноста е прекрасно чувство, но неретко предизвикува да се чуствуваме лошо и да се однесуваме чудно. Некои психолози и социолози се „досетиле“, па ги „изнаредиле“,...

Енергетски штедлив дом

Озонски дупки, глобално затоплување, топење на половите... Еден од најголемите планетарни проблеми на денешнината е исцрпувањето на необновливи извори на енергија, но и нивно крајно...

Street art: графити

Графитите се пораки на јавни површини, во пишувана или ликовна форма. Именувани се според италијанскиот збор „graffito“ што значи чкртање, а коренот го влече...

Урбан мобилијар

Станува збор за релативно нов израз кој се однесува на „личната карта“ на еден град. Со него се означува важно, односно главно облежје или...

Животот во градот не само опасен, туку и погубен за здравјето!

Резултати од истражување кои кај секого би требало да предизвикаат крајна загриженост и преземање на лични мерки на заштита. Најпрва, најпревентивна, дури итна е...
stockholm urban eko zivot

Урбан еко живот

Новите истражувања и опити, сознанија и решенија се повеќе го затврдуваат ставот дека сепак има перспектива за урбаниот човек. Тој не само што од...