Најголемите недостатоци на капитализмот

Отсекогаш се воделе, а во нашево време сѐ поинтензивно се водат дискусии за недостатоците на капитализмот. Дали е можно и како тој да се...

Суштинско прашање-важно знаење: Како настанало писмото?

Утврдено е дека првите текстови се напишани во Египет и Месопотамија-долги приказни и поеми кои раскажуваат за создавањето на светот и луѓето, за животот...

На секои две недели исчезнува еден јазик

Од околу 7.000 јазици со кои денес се говори во светот, дури половина од нив се на пат да исчезнат, објави National Geographic. До...

Книжевноста на новите медиуми

Во раната фаза на дигитализација на текстот промените на технологијата на пишување се најавувани како „крај на печатењето“ и „смрт на книгата“. Во меѓувреме,...

За пергаментот

Пергаментот (латински pergamena, од pergamenus: пергамски) е пишувачки материјал кој се прави од неправени, исчистени и во вар потопени животински кожи (од овца, коза,...

Филологија

Основно сознание: наука за зборовите, говорот, јазикот, писменоста. Самиот назив филологија  има повеќе значења, па следствено не се исцрпува  во изворното грчко, каде што, како...