Историјата на бакнежот

Првиот бакнеж на светот е „дахот на животот“, како што вели Стариот завет. Имено, Бог го создал Адам, првиот човек, од кал и прашина...

За вистинската љубов

Многумина луѓе би сакале да доживеат „вистинска љубов“, а всушност не знаат што точно се подразбира под тој термин. Малкумина, пак, можат и да помислат дека...

Како навреме да откриете дека некој лаже?

Психолозите одамна детално го проучиле однесувањето на оној што лаже, а ако ги знаете нивните сознанија (препораки) ќе немате никакви проблеми- тешко дека ќе...

Идентитети и односи на Балканот

Станува збор за мошне актуелна и комплексна проблематика која бара темелна промисла и елаборација. Односите помеѓу народите што живеат на просторот на Балканскиот полуостров...

За секојдневните односи на работното место

Какви односи градиме и негуваме на работното место? Нели се и тие причина за неуспехот на вашето претпријатие, за нездравата атмосфера и, воопшто, за...

Разлики помеѓу мажите и жените

Дали се потребни посебни истражувања за откривање на разликите помеѓу мажот и жената? Зарем тие не се познати? Има нешто непознато што ги оддалечува еден...