Идентитети и односи на Балканот

Станува збор за мошне актуелна и комплексна проблематика која бара темелна промисла и елаборација. Односите помеѓу народите што живеат на просторот на Балканскиот полуостров...

За вистинската љубов

Многумина луѓе би сакале да доживеат „вистинска љубов“, а всушност не знаат што точно се подразбира под тој термин. Малкумина, пак, можат и да помислат дека...

Романтичната љубов и простувањето

Која е и каква релацијата помеѓу нив? Тие се меѓузависни? Можно ли е кај романтично вљубените да се случи нешто, сеедно големо или мало,...

Перење мозок

„Овие навистина ни го перат мозокот“, е фраза што ја користиме кога ни станува неподнослива некоја медиумска кампања, а особено кога очевидно се користат...

Агресивноста

За неа се искажале многумина мудри луѓе-мислители, учени, познати и помалку познати, а особено оние што се соочиле, имаат лично искуство. Речиси никој не...

Историјата на бакнежот

Првиот бакнеж на светот е „дахот на животот“, како што вели Стариот завет. Имено, Бог го создал Адам, првиот човек, од кал и прашина...