Вистински домаќини во вашиот дом

Дали сте „свој мајстор“? Ако не сте, време е да станете, да ве бидува макар за ситни поправки. Ве поттикнуваме да пробате, да научите. А...

Помеѓу компромисот и толеранцијата

Честопати во приватната и јавната комуникација, а поради лична заштита и на сопственото искуство и знаење, особено кога донесуваме одлуки и решенија, запираме пред...

Авторитетот и достоинството

Тие „чекорат" секогаш заедно. Било во минатото, е во нашево време, во сите сфери на животот. Најмногу во работата-бизнисот и политиката. Токму во овие...

За вистинската љубов

Многумина луѓе би сакале да доживеат „вистинска љубов“, а всушност не знаат што точно се подразбира под тој термин. Малкумина, пак, можат и да помислат дека...

Зошто мажите ги лажат жените?

Мажот ја лаже жената за да го добие нејзиното одобрение оти едноставно не може без него. Лаже и за да се истакне во група,...

За секојдневните односи на работното место

Какви односи градиме и негуваме на работното место? Нели се и тие причина за неуспехот на вашето претпријатие, за нездравата атмосфера и, воопшто, за...