Тежината на зборот

Секој збор си има своја тежина. За едни од мала поголема, за други од голема најголема. Во говорот и разговорот настојувај да не те...

Народниот говор од богат побогат

Зборови од нашиот народен говор што ја прават нашата меѓусебна комуникација побогата, попрепознаена, позвучна, поплавна и повредна: -обноски, обносување: однесување, владеење; -песосува, песосан: станува пакосен, мошне...