Тежината на зборот

Секој збор си има своја тежина. За едни од мала поголема, за други од голема најголема. Во говорот и разговорот настојувај да не те...

Реч речовита- збор недозбор, дозбор, презбор

Ни треба реч речовита за речта да ни се слуша или чита. А и да ни се гледа. Да, таква наша реч се гледа...