За политичката мисла и политичката држава

Политичката мисла е во тесна врска со развојот на општеството како широко одредувачка рамка во која се одвиваат политичките процеси, а кои на своевиден начин...

Образованието и високата уметност

Арнолд Хаузер е австриски етсетичар и историчар на уметноста, од унгарско потекло. Ја нагласува потребата од социолошка анализа во историјата на уметноста, но еедновремено...

Помеѓу етиката и политиката

Основни назнаки на етиката и на политиката: Етиката во својата почетна позиција ги нуди целите и смислата на моралните стремежи, пред се изворот на моралот...

Волтер за ентузијазмот

Франоса Мари Аруе Волтер е француски филозоф, книжевник и историчар, најзначаен претставник на просветителството. Роден е на 21. ноември 1694., а умрел на 30....

Како мудроста се разликува од другите особини

Сожалување. Разбирање на самите себе. Морал. Емоционална стабилност. Овие зборови би требало да опишуваат барем некои од универзалните особини што и се припишуваат на...

Симболичкиот говор на годишните доба

Во уметничките дела тие се прикажани различно: пролетта како јагне, јаре, џбун, цветен венец; летото како змеј што рига пламен, сноп жито, срп; есента...