Што е Сезам?

„Сезам“ најчесто се врзува за една волшебна формула -„Сезаме, отвори се!“, од приказната за разбојникот Али Баба и неговите 40-мина разбојници. Ја изговарал само...

Активна љубопитност

Вака е и не може да биде поинаку: љубопитноста е секогаш во нас, уште од раѓање, од најмали нозе, подеднакво „енергизирана“ во сите животни...

Вистина

Секое време е време на вистината, за вистината. Секое со неа, пред неа, а и зад неа додека не се открие. Во секое време,...

Непознато за познатите: Шарл Бодлер

Авторот на „Цвеќиња на злото“, најславната стихозбирка во историјата на француската книжевност, во периодот на непорекливата слава постојано влегувал од скандал во скандал, а...

Правец во уметноста: Фовизам

Тој е близок на експресионизмот кој прекинува со ликовните конвенции, со дескрипцијата на видената стварност, со теоретизирањето, а инсистира на полна афирмација на индивидуалноста....

Основи на книжевната критика

Таа мошне често се дефинира како „оној дел од науката за книжевноста кој служи како спојница помеѓу книжевното дело и читателот“. Почивајќи на оние...