Крсте П. Мисирков за македонската култура и историја

„Нашата увереност не само во нашето национално самозачувување, туку и во триумфот на општомакедонскиот идеал за независна Македонија, како што го имам речено тоа...

„Танец“

Македонската национална установа за народни игри и песни ансамбл „Танец“ е основана на 24.03.1949. година, со Одредба издадена од властите на 3. март 1949....

Пронадејни 10 американски неми филмови

-10 американски неми филмови, за кои долго се верувало дека се неповратно изгубени, се пронајдени и се придодадени на колекцијата од 700.000 ролни сместени...

Основи на книжевната критика

Таа мошне често се дефинира како „оној дел од науката за книжевноста кој служи како спојница помеѓу книжевното дело и читателот“. Почивајќи на оние...

Хамлет

Тој е главен лик во истоимената трагедија на Шекспир, за која постојат докази дека е напишана и изведувана пред 1600-та година, но некои тематски...

Како мудроста се разликува од другите особини

Сожалување. Разбирање на самите себе. Морал. Емоционална стабилност. Овие зборови би требало да опишуваат барем некои од универзалните особини што и се припишуваат на...