Основно за самоволието и моќта

Во поширока смисла, самоволието се разбира како манифестација и примена на неограничена волја на поединец или група, наспроти усвоените и важечки општествени норми. Примената...

Творечката индивидуалност и оригиналноста

Основното значење на индивидуалноста е неделивост. Се дефинира како: збир на особини и ознаки со помош на кои некое суштество-битие се покажува како своевидно,...

Волтер за ентузијазмот

Франоса Мари Аруе Волтер е француски филозоф, книжевник и историчар, најзначаен претставник на просветителството. Роден е на 21. ноември 1694., а умрел на 30....

Основни сознанија за доброто

Тоа е она кон што се стремиме како кон извор на уживање, задоволство, среќа; она што го унапредува животот на поединецот или заедницата; она...

Непознато за познатите: Шарл Бодлер

Авторот на „Цвеќиња на злото“, најславната стихозбирка во историјата на француската книжевност, во периодот на непорекливата слава постојано влегувал од скандал во скандал, а...

Базилика

Првобитно, во античка Грција тоа била градба  во која се вршела служба на архонтот базилеус. Таа е рана форма на христијански храм. Кај Римјаните...