Идентитет

0
Терминот означува истоветност, целосна еднаквост, но и однос според кој е нешто, на пример битие или својство, во различни случаи или под различни видови...

Традиционална јапонска куќа

0
За неа може да се говори на долго и широко, а доволна е мала прошетка низ сајтовите на Интернет посветени на градежништвото и архитектурата,...

Јазиците на светот и односите помеѓу нив

0
Јазиците на светот приопштуваат од едни луѓе на други искуство и сѐ што ги опкружува. Јазичната разновидност не се само дијалектите и јазиците распоредени едни...

Иднината и нејзиното предвидување

0
Во линеарниот концепт на времето иднината се дефинира како дел од временската линија што допрва треба да се случи, односно место во простор-време каде...

Незапирлива македонска цивилизација

0
Под овој наслов е објавен текст на Д-р Васил Иљов на web сајтот „Македонска нација“ (http://www.mn.mk/). И досега сме имале можност да читаме есеи...

Најголемите недостатоци на капитализмот

0
Отсекогаш се воделе, а во нашево време сѐ поинтензивно се водат дискусии за недостатоците на капитализмот. Дали е можно и како тој да се...
);