Симболичкиот говор на годишните доба

Во уметничките дела тие се прикажани различно: пролетта како јагне, јаре, џбун, цветен венец; летото како змеј што рига пламен, сноп жито, срп; есента...

Љубовта сепак не е слепа

Едно истражување од страна на компанијата „Harris Interactive“ го урна митот дека за успешна врска е потребна само љубов. Истражувањето собра повеќе од 1.000...

Историја на пивото

Не може со сигурност да се каже кога точно започнало производството на пиво. Најстарите докази за пиварство се од пред 6.000 години, а им се...

Експресионизам

(Автор на сликата: Никола Мартиноски) Живее ли експресионизмот денес, како дел од мултиуметноста или постмодерната или...? Се разбира, пред сѐ со мошне богатата и голема уметничка оставнина...

Основни сознанија за доброто

Тоа е она кон што се стремиме како кон извор на уживање, задоволство, среќа; она што го унапредува животот на поединецот или заедницата; она...

Творечката индивидуалност и оригиналноста

Основното значење на индивидуалноста е неделивост. Се дефинира како: збир на особини и ознаки со помош на кои некое суштество-битие се покажува како своевидно,...