За способноста и талентот

0
Филозофијата способноста ја дефинира како потенцијален реактивен состав за вршење на одредена дејност. Способностите се стекнуваат во текот на дејноста врз основа на наследени...

Крстот

0
Тој е еден од најдревните симболи на човечкото општество, присутен во многу религии, а првенствено во христијанството. Интересно е неговото „читање“ во христијанската вероисповест како...

За „тихоста“ на Тихиот океан

0
Најголемиот океан на Земјата има неколку називи: Голем, Тихи, Пацифик, а називот „Тихи океан“ потекнува од „El mar Pacifiko“. Називот е „добиен“ уште во првата...
заби zabi

Забите

0
Треба да се знае сѐ за забите за да се знае да се чуваат, да траат што е можно подолго. Да не се расипуваат, да...
The_Music_of_the_Future._Liszt's_Symphonic_Poem_1809

Симфониската поема и нејзините најзначајни претставници

0
Симфониската поема е оркестарско дело слобоодно по форма, со поетска и мисловна програма. Интересно е да се истакне дека најзначајните претставници на овој музички...

Островите во Океанија

0
Островите на Океанија, заеднички назив за неколку илјади кои се наоѓаат во Тихиот океан, вообичаено се делат на три групи: Меланезија (вклучувајќи ја Нова...
);