Индикатор

0
Како поим доаѓа од новолатинскиот збор indicare, а значи да се покажува. Најнапред, тоа е општ назив за различни направи, инструменти и апарати кои покажуваат...

Дирижабл- Цепелин

0
Дирижаблот е тип на воздушен брод што го развил грофот Фердинанд фон Цепелин на почетокот од 20. век, а е базиран на поранешни нацрти...

Филмска камера

0
Основата на филмската техника ја чинат филмската камера (апарат за снимање) и филмска лента. Камерата, која во 1894. година ја конструира Огист Лимиер и со...

Осумте технологии што ќе го спасат светот

0
Денес многумина се обидуваат да одговорат на прашањето: дали има спас за овој свет? Најмногу од нив одговараат: „Да, и тоа единствено со помош...
Tim Berners-Lee

20 години на WWW

0
Пред 20 години еден текст придонесе за раѓање на World Wide Web сервисот на Интернет. Имено,  во март 1989- та година Тим Бернерс- Ли...
);