дома 2018

Годишни архиви: 2018

Длабока старост

Доаѓа старец кај доктор на преглед. По прегледот докторот вели: -Во одлична сте форма. Како успевате да имате одличен крвен притисок и да сте во...

Харфа

Во средновековниот период овој музички инструмент со жици се нарекувал харпа. Харфата се состои од тријаголна рамка во која се напнати низа на жици (46-48)...

Хералдика

Основни сознанија: Таа е наука за грбовите, помошна историска дисциплина која го проучува настанокот на грбовите, правилата за нивно составување и историјата на нивниот развој. Во...

Нова критика

Тоа е книжевно-критичко движење чии основни идеи никнале во Англија по Првата светска војна, а кое добило повеќе следбеници во САД на средината од...

Кои биле Хетитите?

Станува збор за индоевропски народ кој околу 2.000. година пр.н.е., заедно со Лувијците и Палајците, продрел во Мала Азија, завладеал со староседелците Протохати и...

Деветте музи се од Македонија (?!)

Судејќи според бројот на оние што досега го прочитале, прилогов објавен на веб сајтот „Македониум“ (http://www.macedonium.org)-неавторизиран (редакциски?) предизвикал голем интерес. Го преземаме во очекување...