Годишни архиви: 2018

Вредноста

Има многу безвредности во животот, а многу повеќе вредности за мене, за тебе, за нас, за сите. Безвредностите нѐ следат на секој чекор, ни се...

Курт Вонегат

Колку е лесно да се напише роман за маргиналноста на животот! Доволно е само да се следи неговиот „динамизам“, да се одживее неговата минливост, да...

Популарност, афирмација-авторитет

Равенство помеѓу популарноста и афирмацијата? Да, ама сепак не. Не ќе е баш исто. Исто е во третото, поточно двете се зависни од стекнатиот,...

Нови професии

Одамна е потврдено дека листата на професиите односно занимањата не е статична, туку се надополнува со нови во зависност од темпото на напредокот на...

Меценатството и творецот

Еден римски богаташ од првиот век пред Христа, често спомнуван и во нашево време, затоа што бил покровител на поети и уметници, своето презиме...

Мрежен маркетинг

Мрежен маркетинг, уште се нарекува и мулти-левел маркетинг (МЛМ) е метод за размена на информации меѓу луѓето, за производот од производителот до потрошувачот. Кај...